O klima uređajima

SPLIT SUSTAV

Najčešće u primjeni klima uređaja nailazimo na pojam split-sustav klima uređaja.
Split-sustav je izvedba klima uređaja koja se sastoji od dva osnovna dijela, vanjske i unutarnje jedinice.
Vanjska jedinica se sastoji od kompresora i kondenzatora, dok se u unutarnjoj jedinici nalazi isparivač.
Vanjska i unutarnja jedinica povezane su bakrenim izoliranim cijevima u kojima se nalazi radna tvar – freon.

RAD KLIMA UREĐAJA

Efekt hlađenja klima uređaja postiže se cirkulacijom radne tvari u tzv. lijevokretnom kružnom procesu.

Radna tvar kao kapljevina ulazi u isparivač koji se nalazi u unutarnjoj jedinici te prolaskom kroz cijevi isparava. Za proces isparavanja potrebna je toplina, a tu toplinu radna tvar uzima iz zraka iz prostorije. Na taj način se zrak prolaskom kroz izmjenjivač hladi. Nakon što je radna tvar isparila, ona u plinovitom stanju kroz cjevovod odlazi do kompresora u vanjskoj jedinici. Kompresijom se radnoj tvari povisuje tlak i temperatura te takva ulazi u kondenzator, koji se također nalazi u vanjskoj jedinici, gdje ponovo prelazi u kapljevinu. Procesom kondenzacije stvara se toplina koju preuzima vanjski zrak tako što prolazi preko kondenzatora i na taj način se zagrijava. Iz kondenzatora ukapljena radna tvar dolazi do termoekspanzijskog ventila u kojem joj se smanjuju tlak i temperatura te takva ulazi u isparivač i postupak kreće ispočetka.

Isparivač i kondenzator su izmjenjivači topline koji se sastoje od bakrenih cijevi, u kojima struji radna tvar, povezane aluminijskim lamelama koje povećavaju izmjenjivačku površinu, a time i količinu izmijenjene topline.

Strujanje zraka preko isparivača i kondenzatora uvelike pospješuju ventilatori koji se uz njih nalaze. Uz isparivač u unutarnjoj jedinici nalazi se tangencijalni ventilator, dok je uz kondenzator u vanjskoj jedinici aksijalni ventilator.

Kako radi klima uređaj?

Klima uređaj može i grijati zrak u prostoriji, a efekt grijanja se postiže desnokretnim kružnim procesom. U tom slučaju isparivač u unutarnjoj jedinici postaje kondenzator dok kondenzator u vanjskoj jedinici postaje isparivač. Zrak iz prostorije prolaskom kroz unutarnju jedinicu se grije jer iskorištava toplinu kondenzacije, a okolišni zrak se hladi.

Smjer procesa (radne tvari) se može mijenjati pomoću četveroputnog ventila koji omogućuje da radna tvar cirkulira u oba smjera.

DIJELOVI KLIMA UREĐAJA

 • Vanjska jedinica klima uređaja – kompresor, spremnik radne tvari, kondenzator, aksijalni ventilator, termoekspanzijski ventil, kućište
 • Unutarnja jedinica klima uređaja – isparivač, tangencijalni ventilator, filter, kućište

PODJELA KLIMA UREĐAJA

 • namjena
  • uređaji za kućnu upotrebu – stanovi, kuće
  • uređaji za komercijalnu upotrebu – uredi, trgovine, kafići…
 • broj unutarnjih jedinica
  • single sustav – jedna unutarnja i jedna vanjska jedinica
  • multi sustav
   • dual – dvije unutarnje i jedna vanjska jedinica
   • trial – tri unutarnje i jedna vanjska jedinica
   • kvadral – četiri unutarnje i jedna vanjska jedinica
 • tip unutarnje jedinice
  • zidni klima uređaj (primjer: Midea Ultimate Comfort zidni klima uređaj)
   Klima uređaj Midea Ultimate Comfort
  • kanalna (primjer: Midea kanalni klima uređaj)
   Kanalni klima uređaj Midea
  • kazetna (primjer: Midea kazetni klima uređaj)
   Kazetni klima uređaj Midea
  • stropno/parapetna (primjer: Midea podno-stropni klima uređaj)
   Stropno/parapetni klima uređajStropno/parapetni klima uređaj

 KAPACITET

Rashladni učinak – učinak hlađenja klima uređaja, izražava se u kW, ali često i u BTU/h (1 BTU/h=0,293 W).
Rashladni kapacitet je baziran na temperaturi u prostoriji 27°C/19°C (vl. termometra) i vanjskoj temperaturi 35°C.

Ogrjevni učinak – učinak grijanja klima uređaja, izražava se u kW, ali često i u BTU/h (1 BTU/h=0,293W).
Ogrjevni kapacitet je baziran na temperaturi u prostoriji 21°C i vanjskoj temperaturi 7°C/6°C (vl. termometra).

Najčešći modeli na našem tržištu:

Rashladni učinakkW2,12,63,55,37,0
BTU/h70009000120001800024000
Učinak u grijanjukW2,53,23,85,67,9
BTU/h850011000130001900029000

Kako izračunati potrebnu snagu klima uređaja?

PRIKLJUČNA SNAGA UREĐAJA

Priključna snaga uređaja, odnosno nazivni učin.
Potrošnja električne energije pri hlađenju ili grijanju izražava se u kW.

ENERGETSKA KLASA

Energetska klasa – klasifikacija klima uređaja prema energetskoj učinkovitosti.
Postoji 7 klasa energetske učinkovitosti, od A+++ (najbolja) do D (najlošija).

Energetska učinkovitost je odnos utrošene električne energije i dobivenog učinka.

EER – odnos utrošene električne energije i dobivenog RASHLADNOG učinka.
COP – odnos utrošene električne energije i dobivenog OGRJEVNOG učinka.

Što je EER/COP veći, znači da dobivate više rashladne/ogrjevne energije za 1kW/h uložene električne energije.

Nadalje, oznake SEER i SCOP odnose se na sezonski učinak energetske učinkovitosti za hlađenje (SEER) odnosno grijanje (SCOP).

Tako SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio, eng.) u prijevodu znači sezonski omjer energetske učinkovitosti, a pojam se odnosi na određivanje efikasnosti uređaja tijekom sezonske (stvarne) potrošnje električne energije u režimu hlađenja. Za razliku od EER-a, SEER umjesto da se procjenjuje u jednom radnom stanju, predstavlja očekivane ukupne performanse za tipično godišnje vrijeme na određenoj lokaciji.

Isto vrijedi i za SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance, eng.) što u prijevodu znači sezonski koeficijent učinkovitosti, a odnosi se na grijanje.

Ukratko, veći SEER i SCOP znače i bolje performanse uređaja.

PROTOK ZRAKA

Protok zraka klima uređaja izražava se u m3/h, može biti naznačen kao nazivni ili u ovisnosti o brzini ventilatora – minimalni-nazivni-maksimalni.

RAZINA BUKE

Razina buke se izražava u dB(A),  a naznačena je za vanjsku i unutarnju jedinicu.

NAPAJANJE

Značajke napajanja – napon, frekvencija i broj faza, izražavaju se 230V-50Hz-1 (ili 3), ovisno o tome je li uređaj monofazni ili trofazni.

DIMENZIJE I TEŽINA

Dimenzija se izražava za vanjsku i unutarnju jedinicu i to duljina, širina i visina uređaja u mm, dok se masa izražava u kg.

RADNI MEDIJ

Kao rashladno sredstvo u klimatizaciji koriste se ekološki plinovi, fluorougljikovodici HFC.

Najčešći plinovi u klima uređajima su R410A  i odnedavno R32, zbog nižeg GWP-a (Global Warming Potential, mjera kojom se opisuje utjecaj jedinične mase pojedinog plina na globalno zatopljenje, a u odnosu na istu količinu ugljikovog dioksida, CO2).

Svojstva freona zbog kojih je počela njihova masovna upotreba je nezapaljivost*, netoksičnost te nemaju okusa i mirisa. Do tada najzastupljeniji rashladni mediji bili su otrovni amonijak i metilni klorid. Montrealskim protokolom ograničena je potrošnja takvih radnih tvari jer je dokazano da ispuštanje radne tvari u atmosferu rezultira oštećenjem ozonskog sloja i globalnim zatopljenjem.

*novo rashladno sredstvo R32 je blago zapaljivo.

Kod nestručne montaže ili servisiranja klima uređaja može doći do ispuštanja radne tvari u atmosferu što se ne dopušta.  Zbog toga uređaje smiju ugrađivati samo ovlaštene tvrtke od strane MZOIP-a. To se može izbjeći redovitom kontrolom klima uređaja, ispitivanjem freonskih instalacija uz vođenje zapisnika, zamjenom radne tvari onom koja ne oštećuje ozonski sloj,  obukom servisera za rad s klima uređajima te prikupljanjem i skladištenjem korištenog rashladnog medija.

REGULACIJA KLIMA UREĐAJA

Učinak klima uređaja može se regulirati on/off ili inverterski.

On/off regulacija – kompresor klima uređaja ili radi ili ne radi ovisno o tome je li zadovoljena namještena temperatura na klima uređaju. To uzrokuje učestalo paljenje i gašenje uređaja (kompresora), a time i povećanu potrošnju električne energije. Od pridruživanja Europskoj uniji, on-off uređaji više se ne smiju uvoziti u Hrvatsku.

Inverterska regulacija – kompresor klima uređaja ima frekvencijsku regulaciju broja okretaja što omogućuje regulaciju učinka. Regulacijom učinka omogućava se preciznija regulacija temperature u prostoriji, a željena temperatura u prostoriji se postiže mnogo brže tako da je potrošnja električne energije manja, čak i do 30%.