Izjava o privatnosti

OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA (GDPR) – Politika zaštite osobnih podataka

FRIGO-KOR d.o.o. je voditelj obrade Vaših osobnih podataka vezanih uz korištenje stranica Trebasklimu.hr. Možete nas kontaktirati putem e-maila info@frigo-kor.hr ili na adresi Majstorska 11, 10000 Zagreb.

INFORMACIJE KOJE AUTOMATSKI PRIKUPLJAMO OD VAS

Frigo-kor koristi kolačiće i prikuplja informacije koje se tiču IP adresa, broja posjetitelja, vremena posjeta te demografske podatke posjeta po zemljama, a sve u statističke svrhe. Frigo-kor ne otkriva informacije prikupljene na taj način trećim stranama ni pod kojim uvjetima, osim u slučaju zakonske obveze. Kolačići se automatski brišu nakon 1 mjeseca.

Osim navedenih statističkih informacija, ove mrežne stranice ne prikupljaju podatke o posjetiteljima, osim podataka koje posjetitelji dobrovoljno i na vlastiti poticaj otkriju tijekom komunikacije s Frigo-korom. Svi osobni podaci koje posjetitelji otkriju tijekom komunikacije ostaju strogo povjerljivi i njihovo je procesuiranje usklađeno s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Zadržat ćemo i procijeniti informacije o Vašem nedavnom posjetu našoj mrežnoj stranici i kako ste koristili njezine različite dijelove radi analitičkih ciljeva, odnosno kako bismo razumjeli na koji način korisnici koriste našu mrežnu stranicu.
Kako bismo održavali mrežnu stranicu i osigurali njezine funkcionalnosti na očekivanoj razini, Frigo-kor koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”. Kolačići su male datoteke koje dostavljamo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Kolačići mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše mrežnu stranicu i pregledavati rezultate koji su relevantni za Vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima Vas i druge posjetitelje naše mrežne stranice, što nam pomaže da je poboljšamo.

KAKO KORISTIMO VAŠE PODATKE

Prikupljanje informacija putem kolačića služi za optimiziranje vašeg korisničkog iskustva te praćenje općih statistika posjećenosti stranice i analizu prometa putem Google Analyticsa (servisa koji omogućuje anonimizirano praćenje posjeta stranici).

Google Analytics kod

Na stranici www.trebasklimu.hr implementiran je Google Analytics kod za mjerenje posjećenosti stranice i ponašanja posjetitelja na stranici, a koji od vašeg web preglednika preuzima sljedeće podatke:

• zahtjev (naziv datoteke tražene datoteke)
• tip web preglednika / verzija
• jezik preglednika
• operativni sustav
• interna razlučivost u prozoru preglednika
• razlučivost zaslona
• JavaScript aktiviran
• Java uključena / isključena
• cookies („kolačići“) uključeni / isključeni
• dubina boja
• referentna URL (prethodno posjećene stranice)
• anonimizirana IP adresa – briše se odmah nakon posjeta
• vrijeme pristupa i trajanje
• klikovi / ponašanje na stranici

Korištenjem ove stranice izjašnjavate se suglasnima obradi Vaših podataka preko Googlea u prethodno opisanom načinu i za prethodno navedenu namjenu. Ako želite da se Vaše informacije pri posjeti web stranice ne prenose Googleu, možete ovdje skinuti deaktivirajući add-on za internet pretraživače.

Vaši osobni podaci mogu se obrađivati u različite svrhe, ako je to neophodno za poštivanje zakonskih obveza, ako ste pristali na odgovarajuću obradu ili ako je obrada na drugi način zakonita prema obvezujućim propisima. Ako se podaci obrađuju u drugu svrhu, prije obrade pružit ćemo Vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije. Ako se obrada temelji na Vašoj privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na adresu e-pošte: info@frigo-kor.hr ili na adresu: Majstorska 11, 10000 Zagreb. Provedeno povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije povlačenja.

Kako bi se osigurala točnost i ažurnost osobnih podataka, osobni će se podaci nalaziti, odnosno pohranjivati na što je manje mjesta moguće (odnosno samo na onim mjestima gdje je to nužno), a zaposlenici neće stvarati niti koristiti nepotrebne kopije, dodatne baze, setove ili druge načine grupiranja osobnih podataka.

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu kupovine klima uređaja. Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja Internet stranice Trebasklimu.hr (Frigo-kor d.o.o.).

Frigo-kor d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice Trebasklimu.hr pridržava se važećih propisa s ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Frigo-kor d.o.o., Zagreb, Majstorska 11  (u daljnjem tekstu Frigo-kor) obrađuje osobne podatke.

Upućuju se Kupci Internet stranice Trebasklimu.hr (u daljnjem tekstu Kupci) i primatelji obavijesti o proizvodima i akcijama (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Frigo-kor prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.  Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@frigo-kor.hr.

Ova Izjava o privatnosti smatra se prihvaćenom kada Kupac obavi kupovinu na Internet stranici Trebasklimu.hr te potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže s obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.  

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje Frigo-kor d.o.o. putem Internet stranice Trebasklimu.hr?
Prilikom kupovine klima uređaja Internet stranica Trebasklimu.hr od Kupca traži pružanje određenih informacija (osobnih podataka) kao što su ime, prezime, adresa za dostavu, poštanski broj, mjesto, država, e-mail adresa, telefon. Davanje navedenih osobnih podataka je odluka Kupca. Ako Kupac ne pruži tražene obavezne informacije za kupovinu koja zahtijeva obvezne informacije, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih informacija aktivnost neće biti tehnički provediva. Osobni podaci iz neaktivnih korisničkih računa te neuspjelih, otkazanih i narudžbi na čekanju čuvaju se 1 mjesec, nakon čega se automatski brišu. 

Osim ovih podataka automatski prikupljamo anonimizirane podatke s računala Kupca i Korisnika, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranicu Trebasklimu.hr, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. 

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i stranicama koje su vam prikazane u sklopu Internet stranice Trebasklimu.hr.

U koju svrhu Frigo-kor d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke?
Frigo-kor d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice Trebasklimu.hr u svrhu provođenja sigurnosne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici Trebasklimu.hr, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem te eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora.

Frigo-kor ne prikuplja podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti Internetsku stranicu Trebasklimu.hr. Nijedan dio Internetske stranice Trebasklimu.hr nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?
Kupac unosom svojih osobnih podataka pri kupovini te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici Trebasklimu.hr, a koji je sadržan u Općim uvjetima poslovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca.

TKO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA

Vašim podacima u zaštićenoj bazi koja se čuva na serverima Frigo-kora mogu pristupiti isključivo osobe zaposlene u Frigo-koru i ovlaštene su za pristup podacima, a za svrhe za koje postoji privola korisnika (dakle, za koje ste dali svoje eksplicitno dopuštenje) ili legalna osnova korištenja.

Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati vanjski suradnici koji pružaju usluge IT podrške. Ovlaštene treće osobe pristupit će ili pohraniti osobne podatke isključivo ako to zahtijevaju ili dopuštaju obvezujući propisi (npr. državna tijela, sudovi, vanjski savjetnici i druge osobe koje se smatraju javnim tijelima).

S kojim primateljima Frigo-kor dijeli osobne podatke?
Frigo-kor neće dijeliti osobne podatke Kupca i Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sljedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.
Frigo-kor će, kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca, podijeliti osobne podatke Kupca s:

  1. Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.
  2. Pružateljima usluga ovlaštenog servisa od strane Frigo-kora prilikom montiranja i održavanja kupljenih klima uređaja na Internet stranici Trebasklimu.hr. Popis ovlaštenih servisera nalazi se na Internet stranici Trebasklimu.hr.
  3. Pružateljima usluga ovlaštenog servisa u slučaju da Kupac podnese prigovor, reklamira proizvod te je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio, a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda proizvoda od strane ovlaštenog servisa.  

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni
Frigo-kor pohranjuje osobne podatke Kupaca i korisnika Internet stranice Trebasklimu.hr na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade.

Vaša prava

Pravo na pristup

Imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju – između ostalog – svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti Vaše pravo pristupa.

Pravo na ispravak

Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje Vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, između ostalog, i davanjem dodatne izjave.

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)  
Kupac i korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav), ukoliko to nije u suprotnosti s važećim zakonskim propisima. Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@frigo-kor.hr i podaci će biti izbrisani bez odgađanja.

Pravo na ograničenje obrade

Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor  
Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@frigo-kor.hr. Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Pravo na prenosivost podataka

Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti Vaše osobne podatke, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom obliku, i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka  
Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i Frigo-kora odvija sigurnim protokolom.  Zaštitu podataka Frigo-kor uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, nijedan prijenos podataka preko Interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Frigo-kor provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice. Frigo-kor nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Frigo-kor se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU, a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka. 

Izmjena Izjave o privatnosti  
Ovu Izjavu o privatnosti Frigo-kor može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na Internet stranici Trebasklimu.hr. Zato Frigo-kor poziva Kupce da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu Trebasklimu.hr. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici Trebasklimu.hr. Nastavak uporabe Internetske stranice Trebasklimu.hr od strane Kupca nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti. 
 

KOME SE OBRATITI ZA ZAŠTITU VAŠIH PRAVA

Za brisanje, izmjenu, ograničavanje korištenja osobnih podataka kao i sve ostale upite ili zahtjeve vezane za prava koja proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka, kontaktirajte nas na info@frigo-kor.hr.
Pritužbe zbog povrede osobnih podataka u Republici Hrvatskoj istražuje i rješava Agencija za zaštitu osobnih podataka. O načinima ulaganja pritužbe saznajte više na www.azop.hr.

Zadnja verzija Pravila privatnosti ažurirana je u listopadu 2019.god.